LabVIEW ® driver LabDope v.2

LabDope je programová knihovna, pomocí které lze v prostředí LabVIEW vyvíjet aplikace obsluhující zkušební stroje ovládané řídicí elektronickou jednotkou EDC. Pomocí sady VI objektů obsažených v této knihovně lze obsluhovat měřicí kanály stroje, řídit posuv a zatěžování, obsluhovat příslušenství stroje jako jsou externí snímače deformace vzorku, čelisti pro upnutí vzorku atd. Použitím vývojového prostředí LabVIEW a knihovny LabDope, původního produktu naší firmy, získáte možnost samostatného vývoje měřící aplikace s případnou integraci do vlastního projektu vyvíjeného v LabVIEW.

Ukázka otevření komunikace s EDC, včetně načtení konfigurace a nastavení AD převodníků