Modul LabNET.Workbench

Hlavní myšlenkou modulu Workbench je nabídnout obsluze volně programovatelné prostředí pro tvorbu vlastních průběhů testů, včetně možnosti rozšíření měřícího systému o další Hw kanály. Celá filosofie je odlišná v porovnání s modulem TahTlak, který je více uzavřený a orientovaný spíše na zkloušky podle pevně daných zkušebních norem.

Měřená data je možné ukládat souborů pro další zpracování, podporovány jsou formáty ASCII CSV, NI TDMS a Matlab MAT. Během testu lze otevřít až 20 bufferů měřených samplů, nastavit filtry a ukládané kanály pro každý buffer zvlášť a řídit spouštění bufferů z projektu.

Aplikace podporuje obsluhu dvou regulátorů EDC pro řízení dvou os zároveň, např. aplikace řízení trhacího stroje v ose tah/tlak a v ose kroutícího momentu. Měřené kanály regulátoru EDC lze až na max. počet 64(128) kanálů rozšířit pomocí Hw fy National Instruments (přímá podpora driverů NI DAQmx).

Aplikace podporuje zpracování zátěžového průběhu uloženého v ASCII souboru, např. předem naměřený zátěžový profil.

K dispozici jsou bloky pro čtení/zápis paketů protokolu Modbus/TCP, používaného např. pro komunikaci s PLC Simatic S7-1200 v aplikaci řízení hydraulického agregátu (viz. ukázka realizace)

Editor projektu

Samotný projekt je sestaven z grafických objektů, kde každý objekt reprezentuje samostatnou operaci, např. posuv na požadovanou pozici, akce bufferů atd.

Projekt může obsahovat až 8 paralelně spuštěných procesů, kde lze využít synchronizaci procesů mezi sebou.

Synchronní operace v axiální a torzní ose

Stroje vybavené dvěmi řízenými osami nabízí možnost synchronizace posuvů. Na snímku vlevo je zobrazen dialog konfigurace operace synchronizace. Jsou použity dva bloky cyklického zatěžování s průběhem sinus, jeden s řízením zatěžování z tahu do tlaku, a druhý s řízením skrutu v torzní ose. Start posuvu druhé operace lze fázově posunout pomocí zpoždění v provádění operace.

Doladění PID profilu regulátoru

Pokročilý uživatel dostane k dispozici navíc nástroje pro vlastní ladění PID regulátoru pro specifické aplikace, s možností vytváření profilů PID kalibrací na disku.

Jednou odladěné profily lze pomocí bloku jednoduše zařadit v projektu testu na libovolnou pozici a je takto možné upravit chování regulované soustavy pro různé fáze testu.

Konfigurace Hw podporujícího NI DAQmx

Workbench podporuje 128 logických kanálů. Část obsadí kanály vyhrazené pro regulátory EDC, zbytek do plného počtu lze definovat podle požadavků obsluhy. Workbench podporuje i Hw firmy National Instruments, který využívá pro systém driverů DAQmx.

Po instalaci Hw do systému provede obsluha pomocí nástroje NI MAX konfiguraci globálních virtuálních kanálů, včetně kalibrace a případné linearizace. Takto vytvořené kanály lze začlenit do Workbenche pomocí konfigurace zobrazené na snímku vlevo (v ukázce se jedná o dva analogové tenzometrické snímače připojené pomocí modulu  USB9237).

Podpora komunikačního protokolu Modbus/TCP

V systému lze nakonfigurovat až 8 zařízení komunikujících pomocí protokolu Modbus/TCP. Konfigurace zařízení je otevřená, lze využít periodické načítání hodnot ze zařízení a jejich následný přepočet na reálnou hodnotu se zápisem do definovaného logického kanálu.

Další možností komunikace se zařízením je využití bloků projektu, kdy lze zapsat/načíst data z/do zařízení.

Kontextová nápověda

K dispozici je kontextová nápověda, na jednotlivá témata nápovědy vedou odkazy přímo z aplikace.