Modul LabNET.TahTlak

Modul TahTlak je určen k řízení thacích strojů a zkušebních lisů s následným vyhodnocením naměřených dat dle zvolené normy. Právě užší orientace na konkrétní zkušební normy odlišuje tento modul od modulu Workbench, který nabízí úplnou volnost v definování testu.

Modul dále rozšiřuje společné vlastnosti systému LabNET o funkce a prvky uživatelského rozhraní, které jsou specifické pro tento druh zkoušek.

Aktivní záložka zadání rozměru vzorku před zkouškou (Windows 7)

Aktivní záložka se struktůrou uložených záznamů zkoušek (Windows 8)

Definice zkoušky

Parametry průběhu testu a následného vyhodnocení naměřených hodnot jsou nasteveny tzv. definicí zkoušky. V samotné databázi zkoušek se jedná o záznam, který je nadřazen zkouškám, prováděným touto definicí.

Protože je modul TahTlak orientovaný na zkoušení dle norem, je i prvním krokem při vytváření nové definice zkoušky výběr správné zkušební normy, podle které budou probíhat následující testy.

První krok při vytváření nové definice, výběr zkušební normy.

Po vytvoření nového záznamu definice zkoušky a kdykoliv později během práce lze definici editovat pomocí editoru definice. Navíc lze i u již provedených zkoušek měnit vstupní parametry, kdy změny se ihned projeví během přepočtu zkoušky.

Editor definice zkoušky, stránka definic rozměrů zkoušeného vzorku.

Editor definice zkoušky, stránka specifikace zkušebních rychlostí.

Podporovaný hardware

Protože existuje široký seznam specifických zařízení a snímačů, které mohou být během práce ve zkušebně využity, stejně jako existuje více strojů různých značek, vybavených různými řídícímy systémy, byl do aplikace LabNET začleněn systém driverů.

Tyto drivery jsou do aplikace načítány automaticky a jejich obsluha je řešena vrstvou abstrakce hardware (LabNET HAL). Konfigurace driverů a aktivace/deaktivace je přístupná pomocí samostatného editoru konfigurace.

Nové drivery jsou průběžně přidávány podle toho, jak rostou potřeby zákazníků na připojení nových zařízení.

Aktivace a konfigurace instalovaných driverů podle připojených zařízení.

Seznam driverů podle typu obsluhovaného zařízení

 • Regulátory fy DOLI GmbH
  • EDC 220,222,580

   Komunikace s PC po rozhraní USB,Ethernet.

  • EDC 60,120

   Komunikace s PC po rozhraní RS232

  • EDC 5,25

   Nejsou dostupné všechny funkce Sw jako je to u novějších regulátorů EDC.

 • Elektronika fy TEDIA s.r.o.
  • LAB-1

   Pouze pro zajištění kompatibility s již nainstalovanými stroji. Pomocí speciální komunikační karty je u těchto intalací nahrazen tzv. modul řízení. Samotné připojení stroje s elektronikou LAB-1 lze provést bez jakéhokoliv zásahu do stroje.

  • LAB-10

   Komunikace s PC po rozhraní USB,Ethernet

 • Hardware fy National Instrumens
  • Hw s podporou NI DAQmx driverů.
  • Rozšíření měřených kanálů a připojení snímačů
  • Konfigurace měřicího systému pomocí konfiguračního programu NI MAX a následný import konfigurace do systému LabNET.
 • Mikrometry Mitutoyo
  • Možnost ukládání hodnot z mikrometrů během zkoušky do grafů.
  • Podpora DMX interface s rozhraním USB i RS232.
  • Od jednoduchého interface pro 1 nebo 2 měřidla až po ústřednu pro 16 měřidel.
 • Laserové extensometry EpsilonTech
 • Interface s LabVIEW

  Pomocí LabVIEW knihovny (součástí instalace LabNET) lze využít VI prvky k vytvoření aplikace sloužící jako interface mezi vlastním hw a systémem LabNET.

Konfigurace zkušebního zařízení

Obsluha o systému driverů a rozdílech mezi použitými snímači a připojenými zařízeními nemusí znát detaily, konfigurace je jednotná a přehledná pomocí stránek konfigurace stroje a zařízení.

Nastavení táry kanálů, nastavení AD převodníků

Výběr kanálu např. pro zobrazení ve grafu, včetně náhledu na data