Modul LabNET.CCD

Pro vyhodnocení provedeného vpichu slouží modul LabNET.CCD, který podporuje zkoušky tvrdosti dle norem ČSN EN ISO 6506-1 a ČSN EN ISO 6507-1.

Funkce modulu jsou rozděleny do dvou skupin, organizace dat v databázi a vyhodnocení vpichu. Data naměřených zkoušek jsou uložena do SQL databáze. Lze zvolit mezi databázi v lokálním souboru na disku nebo v databázi na podnikové síti. Při běžném provozu je vyhovující ukládání dat do lokální databáze na disku, kdy se práce se soubory prakticky nijak neliší od ostatních běžně používaných programů. Využití databáze jako úložiště dat přináší nesporné výhody zejména při potřebě vyhledání zkoušky podle filtru, exportu celé řady provedených zkoušek např. za určité období případně dle dalších kritérií. Data lze exportovat do XLS a CSV formátů, pro další využití např. v programu MS Excel. Z provedené série lze vytisknout protokol se seznamem naměřených hodnot a statistkou zkoušek v sérii.

Postup během odměření série zkoušek začíná vytvořením záznamu série zkoušek v databázi. Během zadávaní základních parametrů série si volí obsluha použitou metodu Brinell/Vickers, identifikační údaje série (odběratel, dodavatel apod.). Jakmile je nová série vytvořena, případně otevřená již existující, je možně přepnout do režimu vyhodnocení vpichů.

Během vyhodnocení aktivuje obsluha přenos živého obrazu z kamery. Po ukončení vpichu je stiskem tlačítka v okně obraz zastaven a obsluha pomocí myši označí vnější rozměry vpichu na monitoru. Pokud se provádí na testovaném vzorku více vpichů, opakuje obsluha tento proces pro všechny vpichy. Hodnoty naměřených tvrdostí jsou zobrazeny v tabulce vlevo. Jako volitelné funkce lze využít označení max/min hodnot tvrdosti v seznamu a případně vyjmutí těchto hodnot během přenosu do série zkoušek. Provedené vpichy lze v seznamu také zrušit. Jakmile jsou na testovaném vzorku provedeny všechny vpichy, lze obsah seznamu přenést do série zkoušky jako záznam jedné ukončené zkoušky. Po přenosu bude seznam provedených vpichů vymazán a lze pokračovat odměřením dalšího vzorku. Snímek provedeného vpichu lze exportovat do BMP, JPG souboru.

Jelikož je systém odměření vpichu v principu velmi podobný jako u původní metody, je pro obsluhu přechod na tento nový typ vyhodnocení intuitivní. Nicméně nový systém je pro obsluhu velice pohodlný s podstatně vyšší kvalitou vyhodnocení snímku provedeného vpichu. Data jsou organizována v databázi, ve které lze později zkoušku vyhledat, případně lze data exportovat do firemní sítě.

Automatické vyhodnocení vpichu

Základní instalaci s manuálním vyhodnocením vpichu lze rozšířit o modul automatického vyhodnocení. Tento modul po provedení zkoušky vyhledá ve snímku obrys vpichu a automaticky vypočte rozměry.