Ukázka realizace

Ovládací SW dle zadání TZÚS Praha (LabView,LabDope)
Modul vstupů pro 12 měřidel deformace - komunikační rozhraní Ethernet